Wednesday, September 19, 2012

નવી गझल

વર્ષો જૂના વેર ભૂલી, आओ इक हो जाएं हम ।
પ્રેમ સાગર માંહે ડૂબી, आओ इक हो जाएं हम ।

તારૂં મારૂં કરતાં કરતાં, अपना सब कुच खोया है।
ગઢ અહમનાં સગળાં કૂદી, आओ इक हो जाएं हम ।

જેવા જાદવ, એવા યાદવ, कौन किससे अच्छा है?
દેશની કિંમત છે ઊંચી, आओ इक हो जाएं हम ।

પ્રાંત ભાષાના વિવાદે, शहिदों के दिल जलतें हैं !
રાજઘાટે દ્વેષ ફૂંકી, आओ इक हो जाएं हम ।

છે અધિક તો સૌ માં વ્હેંચો, पुन्य खाता बढता है!
ખુદથી પહેલાં જગને મૂકી, आओ इक हो जाएं हम ।

પીંજરું તો ખાલી રહેશે, तोते को उड जाना है।
સારા કર્મો સાચી મૂડી, आओ इक हो जाएं हम ।

તાણા વાણા જોડી લેશું, देश चेतन अपना है!
થોડો તું ઝાઝો હું ઝૂકી, आओ इक हो जाएं हम ।

ચેતન फ्रेमवाला

Wednesday, July 20, 2011

ફૂટપાથી જિંદગી

જન્મદિન નો જે હતો બેનર હવે છે છાપરો,
કોક રીતે કામ આવે છે આ નેતા આપણો.

એક આ વરસાદ ને, પોલિસની પણ બીક છે.
ફૂટપાથી જિંદગીમાં, આ સમય શે કાપવો.

રાતભર બસ એક ડર છે, કો’ નશે ચકચુર થૈ;
કારનો કાબું છૂટે; અમ જીંદગીનો ખાતમો.

સાચું ખોટું હું ના જાણું, એક બસ મારો ધરમ.
કોઈ પણ રીતે મળે, પણ પેટમાં હો રોટલો.

ભુલ આ કેવી થઈ રે, ગામને છોડી દીધું,
આ નગરમાં જે જીવું છું, એ જીવન છે શ્રાપનો.

ચેતન ફ્રેમવાલા

Tuesday, September 14, 2010

શબ્દોનાં સથવારે ચાલ્યો.
આતમનાં અજવાળે ચાલ્યો.

ડગલે પગલે તારી યાદો,
યાદોનાં પથરાળે ચાલ્યો.

બાહર-ભીતર ક્યાં એ મળતો,
કો' ગેબી ભણકારે ચાલ્યો.

મીરા- નરસીં ગુંઝે જ્યાં જ્યાં
વીણાનાં રણકારે ચાલ્યો.

રસ્તા-મંઝિલ હું શું જાણું,
ચાલ્યો બસ અણસારે ચાલ્યો.

ચડતી-પડતી, તડકા- છાંયા,
જીવનની ઘટમાળે ચાલ્યો.

હંમેશ મુજબ આપનાં કિંમતી અભિપ્રાય આપશો

જય ગુર્જરી,

ચેતન ફ્રેમવાલા

Thursday, January 14, 2010

લખજો ગઝલ.

તાંણ્યાં છે જે તીર પર લખજો ગઝલ
પંખી કેરી ચીખ પર લખજો ગઝલ.

ગમ ખુશીમાં જે સતત વ્હેતાં રહે.
આંસુની તકદીર પર લખજો ગઝલ.

જે ખરે ટાણે જ ના બોલી શક્યા.
શબ્દોની તાસીર પર લખજો ગઝલ.

ફૂલને લાગ્યાં'તા ઘા જાણ્યાં હશે,
કંટકોની ટીશ પર લખજો ગઝલ.

સૌ સલામત છો, શુકર છે એમનો.
દેશના સૌ વીર પર લખજો ગઝલ.

હંમેશ મુજબ આપનાં કિંમતી અભિપ્રાય આપશો

જય ગુર્જરી,

ચેતન ફ્રેમવાલા

Wednesday, April 01, 2009

જળ તને છે કૈં ખબર ?

પાપના પરપોટા ફૂટ્યા, જળ તને છે કૈં ખબર ?
ગંગાના પાણી રે ખૂટ્યા, જળ તને છે કૈં ખબર ?

નીલ થૈ ગ્યાં કંઠ એના, શાથી જળ તું જાણે છે?
આપી અમરત ઝેર ચૂંટ્યા, જળ તને છે કૈં ખબર ?

લંકા જાવા સેતુ થૈ પાષાણ કેવા તરતા'તાં
રામ નામે સૌને પૂજ્યા, જળ તને છે કૈં ખબર ?

યમુના કાંઠે લૈ દડો રમવાને થોડા ગ્યા'તા એ!
કાળિયા ના મદ્ રે તૂટ્યાં , જળ તને છે કૈં ખબર ?

કાશી કાબા ગ્યો'તો ચેતન, ક્યાંયે ઈશ્વર ના મળ્યા.
અબળાના બસ આંસુ લૂછ્યા,જળ તને છે કૈં ખબર ?

હંમેશ મુજબ આપનાં કિંમતી અભિપ્રાય આપશો

જય ગુર્જરી,

ચેતન ફ્રેમવાલા

Thursday, March 12, 2009

મંદી

શક્તિ આપો મંદી કેરા ઘાવ સૌ ઝેલવાને.
લક્ષ્મી આપો તેજી માટે દાવ બે ખેલવાને!
હાર્યો ચેતન બમણું રમતો, બાજી હારી ફરીથી,
બુદ્ધિ આપો મુજને આજે, લાલચો મેલવાને !

**************
આ મંદી મારી નાખે છે,
ભૈ બોજ ભારી નાખે છે.
કે માંડ નવડાં મળતા'તા,
એ મીંડા કાઢી નાખે છે.

હંમેશ મુજબ અભિપ્રાય આપશો.
જય ગુર્જરી,
ચેતન ફ્રેમવાલા

Saturday, August 30, 2008

જે ગયું એતો ગયું...

જે ગયું એ તો ગયું, જે છે તું એનું ધ્યાન કર.
નીકળે છે જે વચન કડવા,એ સૌ ને મ્યાન કર

આ બધું તારૂં છે એવું શાને તુજને લાગતું,
માટીનો તું માટી થાશે,માટીમાં તુજ ધામ કર

આંબતા તું આંબતો આ આભને અવકાશ પણ,
બસ વસે તુજ દિલમાં ઈશ્વર એવું કોઈ કામ કર.

રાત'દિ પાગલ થતો તું લક્ષ્મી કેરા મોહમાં!
કોકદી' એકાદ કો અબળાને થોડું દાન કર.

સૌ શહિદો ઝુલ્યાં ફાંસી, એથી તું આઝાદ છે.
એક એવા વીર પર તું સો જનમ કુરબાન કર.

તું છે કોનો કોણ તારું એટલું બસ જાણી લે.
થાય તું તારો જો જ્યારે, ત્યારે તારૂં નામ કર.

એક પત્થર તોડશે સૌ ખ્વાબ જે જ્યાં હતા
માટલી કાચી રે તારી,શાને તું અભિમાન કર.

ક્રોધને મદ-મોહમાં,જીવી રહ્યો તું જિંદગી,
ભીતરે હેવાન છે એને તું બસ ઈંસાન કર.

ગત જનમનાં પૂણ્યથી તો આ જનમ ચેતન મળ્યો!
પૂણ્ય ભાથું ભર ફરીથી, આ જનમનું માન કર.

હંમેશ મુજબ આપના કિંમતી અભિપ્રાય આપશો.
જય ગુર્જરી,

ચેતન ફ્રેમવાલા