Monday, July 10, 2006

કૈલાસ પંિડત ની એક ગઝલ

શક્ય છે વરસાદનો િહસ્સો હશે,
આપણો સંબંધ પણ ભીનો હશે.

એ નદી ઝરણાં હશે રસ્તા મહીં,
થાકશું તો બેસવા છાંયો હશે.

એટલે મેં પણ હવા બાંધી હતી,
આવવાનો તેં ભરમ બાંધ્યો હશે.

એક આંસુ તે છતાં નીકળી ગયું,
એક દિરયો આંખમાં થીજ્યો હશે .

ભીડમાં ખૂંપી ગયો છે આમતો,
શ્હેરનો પણ કોઈતો ચ્હેરો હશે.

શ્રી કૈલાસ પંિડત

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home